Med en trevlien dörr som saknar skyltg dörrskylt välkomnar du dina besökare på ett inbjudande sätt. Oavsett om skylten hänger på en privat ytterdörr, en butik eller ett företag är den viktig som en första presentation av stället. Med hjälp av gravyr kan du dessutom göra din dörrskylt hur unik och personlig du vill. Men vilken typ av dörrskylt passar egentligen bäst för just ditt ändamål och din smak? Vi reder ut fördelarna med de klassiska typer av dörrskyltar som finns i tur och ordning, för att göra ditt val av skylt enklare.

Mässingskyltar
Det självklara valet av för dig som är ute efter en skylt som präglas av exklusivitet och stilfullhet är mässingskylten. Skylten är ofta i blank eller borstad mässing och brukar bestå av ett tjockare material med fasade kanter. För att låta skylten spegla exklusivitet på ett ännu tydligare sätt kan du med fördel fylla gravyren med svart lackfärg.
De främsta fördelarna med borstad mässing är att du undviker speglingar i materialet och får en tydlig kontrast som ökar gravyrens läsbarhet. Väljer du däremot en blank mässingskylt får du en mer uppseendeväckande skylt som kan tänkas betraktas som mer exklusiv. Nackdelen med den blanka ytan är dock att den är betydligt mer känslig för repor.

Platsskyltar
Är du istället ute efter en skylt som erbjuder stora möjligheter att bestämma själv över designen är snarare plastskylten det bästa alternativet. Den här typen av skylt kan du dessutom räkna med att få till ett lägre pris. Den absolut främsta fördelen med plastskylten är att du kan få den tillverkad helt efter dina önskemål avseende såväl färg som form och storlek. Vidare är skylten tålig mot olika klimat och väderförhållanden, och fungerar således utmärkt att hänga upp utomhus.

Skyltar i rostfritt stål
Det givna valet för dig vars främsta behov är att skylten ska vara tålig är dock att köpa din dörrskylt i rostfritt stål. Det motståndskraftiga materialet gör det möjligt för skylten att stå emot väder och vind på ett synnerligen effektivt sätt. Även den rostfria skylten brukar ha en yta som antingen är blank eller borstad. Karaktärer för respektive struktur finns att läsa om under rubriken Mässingskyltar.

Det finns vissa saker i ett hem, på sitt jobb eller i sina barns skola som ofta glöms bort men som är absolut nödvändiga att de fungerar och att de hålls efter av dem som äger fastigheten. Ett typisk exempel på en sådan detalj handlar om ventilation och om vi nedan radar upp några saker som kan komma ur en undermålig sådan så kan vi ge en bättre bild av vad vi menar och vikten av en bra ventilation.

• Astma. Dålig ventilation ger fuktskador som i sin tur kan leda till astma för de personer som vistas i lokalen eller fastigheten.
• Allergier. Samma sak gäller för allergier som för astma. En luft som står stilla och som inte cirkulerar kan ge allergier och överkänslighet mot vissa ämnen och produkter.
• Dålig koncentrationsförmåga. Varm och gammal luft gör att man koncentrerar sig sämre ju längre en dag lider. Katastrofalt för exempelvis en skola och något som direkt påverkar barnens resultat.
• Trötthet. Man sover sämre i en lokal som inte har bra ventilation – oavsett vilken årstid det handlar om.
• Sjukdomar. Att vistas i en lokal där det finns undermålig ventilation gör att man oftare blir förkyld.

Radar man upp följderna på detta sätt så blir frågan om- och vikten av rätt ventilationssystem väldigt konkret. Många rycker dock på axlarna åt frågan och här ska man veta att detta axelryckande blivit betydligt mindre vanligt förekommande idag än vad det var förr om åren. Det är nämligen så att frågan om ventilation tas på ett sådant stort allvar att man 1991 beslutade i Riksdagen om ett samtliga byggnader och fastigheter i Sverige ska – på angiven tidpunkt – ha en så kallad OVK besiktning utförd.

OVK besiktning måste genomföras

En OVK besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll och innebär att man inom loppet av tre-sex år måste kontakta en besiktningsman som grundligt undersöker hur ventilationen i fastigheten eller byggnaden man äger. En OVK besiktning som visar brister i en byggnad måste åtgärdas och detta inom sex månader, annars så kan denna stängas. Det viktiga är att besiktningsmannen man anlitar har certifikat som stämmer överens med det ventilationssystem som finns installerat i byggnaden.

Det finns två stycken grader; en normal – N- och en kvalificerad –K – och båda har olika kvalifikationer och behörigheter. Vid en OVK besiktning så upprättar besiktningsmannen ett protokoll som därefter ges dels till fastighetsägaren och där det andra exemplaret skickas till byggnadsnämnden i den kommun där besiktningen ägt rum. God ventilation är alltså en så allvarlig och viktig fråga att man var tvungen att lagstifta om den. Det om något är ett bevis vilka allvarliga följder som kan komma ur ett undermåligt ventilationssystem.

Det man kan hoppas på är att reglerna skärps ytterligare och att nästa generations OVK besiktning har än högre krav än den nuvarande. God, fräsch och frisk luft höjer levnadsstatusen – oavsett var man bor eller arbetar.

Läs mer på http://www.ovkbesiktning.nu/.

Många personer och familjer känner sig nyfikna på hur hemstädning fungerar och vad som ingår i en sådan. Det vill säga; man vill veta om det är värt för att betala för att få sitt hem städat av en professionell firma snarare än att städa på egen hand – något som också många i dagsläget väljer då man numera kan använda sig av sitt rut-avdrag för detta. Det här syns tydligast i de större svenska städerna där Stockholm är den som sticker ut allra mest och som därför får vara staden som vi använder i vår frågeställning gällande hemstädning.

Hur fungerar hemstädning i Stockholm?

Först så kontaktar man ett städföretag för ett kostnadsfritt möte där man går igenom sina önskemål och ställer dessa mot vad företaget i fråga kan erbjuda. Det här mötet handlar mest om att få en känsla för vilka man ska anlita – de flesta tjänster brukar, om inte ingå, så gå att få anpassade till hur man vill ha det. Städföretag i Stockholm är generellt sett väldigt flexibla så där brukar det sällan vara några problem. Om vi ponerar att du anlitar det här städföretaget för din hemstädning så kommer ni dels överens om hur frekvent den ska vara – hur många dagar i veckan/månaden – samt under vilka tidpunkter. Här ska man även se om det är så att man vill ha städat under de tider man själv är hemma eller om man vi ha sin hemstädning utförd medan man själv är på arbetet. Det är trots allt det egna boendet som ska städas och av den anledningen kan det vara känsligt att lämna över sin nyckel i okända händer. Något som tar oss till nästa fråga.

Vem ska städa mitt hem?

I och med att de flesta städföretag i Stockholm är så flexibla som vi nämnde ovan så kan det vara bra att försöka få till stånd att samma person alltid sköter hemstädningen snarare än att en ny kommer vid varje tillfälle. Det här ger dels trygghet för dig och dels så kommer den som städar också att lära känna din bostad, något som gör att jobben blir effektivare och bättre i slutändan.

Hur mycket ska städas?

Det här är återigen något som man kommer överens om med städföretaget i fråga. Många väljer här att genomföra en storstädning i månaden för att resterande tre veckor nöja sig med dammsugning, torkning av golv och dammtorkning. Här finns det alla möjligheter att lägga ut sin hemstädning helt efter sina egna önskemål.

Hur mycket kostar hemstädning i Stockholm?

Här har man en fördel av att bo i Stockholm. Där finns det nämligen en högre konkurrens mellan städföretag än i andra städer i landet och detta har gjort att priserna sjunkit ganska rejält under senare år. Här får man – helt enkelt göra en egen undersökning fram till dess att det bästa priset utkristalliserat sig. Dessutom så får man, som sagt, naturligtvis använda rut-avdraget också, något som ytterligare kapar ett redan lågt pris i Stockholm.

Att man som nybliven husägare upptäcker att saker och ting i bostaden inte fungerar tillfredsställande är en riktigt mardröm – en mardröm som tyvärr delas av ganska många. Det är nämligen inte alls ovanligt att man upptäcker dolda fel i ett hus och det som är svårt här är att bevis vem som bär ansvaret för att korrigera detta. Är det säljaren eller är det köparen som ska stå för kostnaden eller är det något som man ska dela på? Då det gäller dolda fel i hus så ska man veta att det är oerhört svårt för en köpare att få rätt mot en säljare – även om man har ett duktigt juridiskt ombud.

Det här kommer sig av att undersökningsplikten man har som köpare blivit så pass omfattande under senare år att man egentligen skulle behöva anlita professionell hjälp för alla områden i huset. Det vill säga – en elektriker för elarbetet, en rörmokare för vatten, en snickare för stommen och en takläggare för taket och så vidare. En besiktningsman har – helt enkelt och tyvärr – svårt att klara av att undersöka alla detaljer och det här har börjat ställa till det då det kommer till att bevisa dolda fel i hus.

Om vi nedan radar upp fyra punkter som kan bevisa detta och som kan ge en köpare större chans att antingen få ersättning från säljaren eller helt häva köpet (om klagomålet kommit inom ett år efter att kontraktet skrivits, förutsatt att man inte kan påvisa att denne handlat svikligt; något som förlänger tiden för klagomålet) så ser du ut enligt följande:

• Felet måste ha funnits då köpet genomfördes
• Felet i fråga ska inte ha varit möjligt att upptäcka – exempelvis fukt under golvet. Något som kräver att man bryter upp golvet i fråga för att undersöka.
• Felet ska inte ha varit förväntat. Något man ställer mot husets ålder, material och andra detaljer.
• Bostadens egenskaper ska inte avvika från de uppgifter som säljaren lämnat. Det vill säga, om denne exempelvis genomfört en omfattande renovering på egen hand som inte finns med på ritningar och som det kanske saknas bygglov till.

Hittar man dolda fel i sitt hus som ligger inom dessa beskrivningar så har man således en lite större chans att vinna en tvist mot en säljare; något som dock – som sagt – ändå är svårt i dagsläget med de utökade kraven inom sin egen undersökningsplikt.

Det man kan tycka här är att reglerna kanske borde komma att ändras igen och att en köpare ska få det lite lättare att nå ersättning. Har man köpt ett hus så har man också förmodligen gjort sitt livs affär rent ekonomiskt. Att då hitta dolda fel – som dessutom är svåra att leda i bevis – kan förvnalda detta köp till en ren mardröm och en sitt livs sämsta affär. Det borde räcka med att en besiktningsman gör en grundlig undersökning och att man inte ska behöva lägga ut en massa pengar för varje profession och yrkesman.

Behöver du juridisk rådgivning gällande dolda fel i hus kan vi rekommendera http://www.doldafelhus.se/.