Många personer och familjer känner sig nyfikna på hur hemstädning fungerar och vad som ingår i en sådan. Det vill säga; man vill veta om det är värt för att betala för att få sitt hem städat av en professionell firma snarare än att städa på egen hand – något som också många i dagsläget väljer då man numera kan använda sig av sitt rut-avdrag för detta. Det här syns tydligast i de större svenska städerna där Stockholm är den som sticker ut allra mest och som därför får vara staden som vi använder i vår frågeställning gällande hemstädning.

Hur fungerar hemstädning i Stockholm?

Först så kontaktar man ett städföretag för ett kostnadsfritt möte där man går igenom sina önskemål och ställer dessa mot vad företaget i fråga kan erbjuda. Det här mötet handlar mest om att få en känsla för vilka man ska anlita – de flesta tjänster brukar, om inte ingå, så gå att få anpassade till hur man vill ha det. Städföretag i Stockholm är generellt sett väldigt flexibla så där brukar det sällan vara några problem. Om vi ponerar att du anlitar det här städföretaget för din hemstädning så kommer ni dels överens om hur frekvent den ska vara – hur många dagar i veckan/månaden – samt under vilka tidpunkter. Här ska man även se om det är så att man vill ha städat under de tider man själv är hemma eller om man vi ha sin hemstädning utförd medan man själv är på arbetet. Det är trots allt det egna boendet som ska städas och av den anledningen kan det vara känsligt att lämna över sin nyckel i okända händer. Något som tar oss till nästa fråga.

Vem ska städa mitt hem?

I och med att de flesta städföretag i Stockholm är så flexibla som vi nämnde ovan så kan det vara bra att försöka få till stånd att samma person alltid sköter hemstädningen snarare än att en ny kommer vid varje tillfälle. Det här ger dels trygghet för dig och dels så kommer den som städar också att lära känna din bostad, något som gör att jobben blir effektivare och bättre i slutändan.

Hur mycket ska städas?

Det här är återigen något som man kommer överens om med städföretaget i fråga. Många väljer här att genomföra en storstädning i månaden för att resterande tre veckor nöja sig med dammsugning, torkning av golv och dammtorkning. Här finns det alla möjligheter att lägga ut sin hemstädning helt efter sina egna önskemål.

Hur mycket kostar hemstädning i Stockholm?

Här har man en fördel av att bo i Stockholm. Där finns det nämligen en högre konkurrens mellan städföretag än i andra städer i landet och detta har gjort att priserna sjunkit ganska rejält under senare år. Här får man – helt enkelt göra en egen undersökning fram till dess att det bästa priset utkristalliserat sig. Dessutom så får man, som sagt, naturligtvis använda rut-avdraget också, något som ytterligare kapar ett redan lågt pris i Stockholm.

Att man som nybliven husägare upptäcker att saker och ting i bostaden inte fungerar tillfredsställande är en riktigt mardröm – en mardröm som tyvärr delas av ganska många. Det är nämligen inte alls ovanligt att man upptäcker dolda fel i ett hus och det som är svårt här är att bevis vem som bär ansvaret för att korrigera detta. Är det säljaren eller är det köparen som ska stå för kostnaden eller är det något som man ska dela på? Då det gäller dolda fel i hus så ska man veta att det är oerhört svårt för en köpare att få rätt mot en säljare – även om man har ett duktigt juridiskt ombud.

Det här kommer sig av att undersökningsplikten man har som köpare blivit så pass omfattande under senare år att man egentligen skulle behöva anlita professionell hjälp för alla områden i huset. Det vill säga – en elektriker för elarbetet, en rörmokare för vatten, en snickare för stommen och en takläggare för taket och så vidare. En besiktningsman har – helt enkelt och tyvärr – svårt att klara av att undersöka alla detaljer och det här har börjat ställa till det då det kommer till att bevisa dolda fel i hus.

Om vi nedan radar upp fyra punkter som kan bevisa detta och som kan ge en köpare större chans att antingen få ersättning från säljaren eller helt häva köpet (om klagomålet kommit inom ett år efter att kontraktet skrivits, förutsatt att man inte kan påvisa att denne handlat svikligt; något som förlänger tiden för klagomålet) så ser du ut enligt följande:

• Felet måste ha funnits då köpet genomfördes
• Felet i fråga ska inte ha varit möjligt att upptäcka – exempelvis fukt under golvet. Något som kräver att man bryter upp golvet i fråga för att undersöka.
• Felet ska inte ha varit förväntat. Något man ställer mot husets ålder, material och andra detaljer.
• Bostadens egenskaper ska inte avvika från de uppgifter som säljaren lämnat. Det vill säga, om denne exempelvis genomfört en omfattande renovering på egen hand som inte finns med på ritningar och som det kanske saknas bygglov till.

Hittar man dolda fel i sitt hus som ligger inom dessa beskrivningar så har man således en lite större chans att vinna en tvist mot en säljare; något som dock – som sagt – ändå är svårt i dagsläget med de utökade kraven inom sin egen undersökningsplikt.

Det man kan tycka här är att reglerna kanske borde komma att ändras igen och att en köpare ska få det lite lättare att nå ersättning. Har man köpt ett hus så har man också förmodligen gjort sitt livs affär rent ekonomiskt. Att då hitta dolda fel – som dessutom är svåra att leda i bevis – kan förvnalda detta köp till en ren mardröm och en sitt livs sämsta affär. Det borde räcka med att en besiktningsman gör en grundlig undersökning och att man inte ska behöva lägga ut en massa pengar för varje profession och yrkesman.

Behöver du juridisk rådgivning gällande dolda fel i hus kan vi rekommendera http://www.doldafelhus.se/.

Som företagare – oavsett vilken bransch man är verksam inom – kunna fokusera helt på sin egen verksamhet. Är man målare, snickare, elektriker eller en större aktör inom trading så måste man kunna lägga alla sin kraft och energi på det område där man har sin specialkompetens. Däremot så måste man även som företagare sköta om saker som rör ekonomi, löner, skatter, in- och utbetalningar och bokslut.

Kort sagt här – att vara en företagare kräver betydligt mer än vad man kanske trott den dagen man registrerat sitt företag hos Bolagsverket och detta är också anledningen till att många företag går omkull inom loppet av något år. Detta kan förklaras av det faktum att om man är exempelvis är målare och startar ett företag inom måleri – ja, då är det också där som man verkligen kan – och vill! – jobba; man räknar dock inte med att den stora delen av tiden ska gå till pappersarbete och då detta arbete dessutom är absolut nödvändigt så ledsnar denna målare ganska omgående.

Det som ligger i orden absolut nödvändigt är att man som företagare måste sköta sin redovisning och att man måste se till att alla regler och lagar verkligen följs – bokföring måste skötas, löner måste betalas ut, fakturor ska betalas in- och ut och om man missköter sin redovisning så handlar det om ganska stora straff. Sveriges lag kräver nämligen att man som företagare ska hålla ordning på sin ekonomi och om det sedan handlar om ett medvetet eller ett omedvetet slarv spelar ingen roll; lagboken ser ingen skillnad på detta utan man riskerar lika mycket oavsett.

Hur ska då denna målare göra för att kunna fokusera helt på sin egen verksamhet och inte riskera dryga böter eller riskera att tröttna på allt pappersarbete?

Jo, han ska ta hjälp av en skicklig redovisningsbyrå och då denna målare är en ganska liten firma med fem stycken anställda så är det bästa valet att han söker sig till en redovisningsbyrå som håller hans egen storlek. Vi kan här säga att denna målare har sin verksamhet i Stockholm och är på jakt efter en skicklig redovisningsbyrå; finns det där några tips som man kan ge gällande detta?

Ja, här finns det ett företag som skiljer sig lite från mängden och denna redovisningsbyrå går under namnet Klostermark. Vad skiljer då Klostermark från konkurrenterna – det finns trots allt ett stort urval av redovisningsbyråer i Stockholm?

Klostermark underlättar och ger service

Det som gör att Klostermark sticker ut handlar om fem stycken ord: Service, bemötande, kompetens, ansvar och engagemang. Det handlar om att man som företagare får exakt den hjälp som man behöver. Klostermark hjälper dig som företagare med fakturor, redovisning, löneutbetalningar, ekonomisk rådgivning, del- och helårsbeslut, löpande bokföring och allt annat som ingår i denna djungel av pappersarbete som kan vara svår att förstå sig på om man saknar erfarenhet, kompetens och tid som företagare.

Detta är dock inget unikt för en redovisningsbyrå och det som istället gör Klostermark till det självklara valet handlar om att de hjälper till med allt detta – fläckfritt – men att de utöver detta också visar ett personligt engagemang som sträcker sig över tid. Klostermark är nämligen genuint intresserade av sina kunder; de vill verkligen hjälpa till och de vill verkligen se till att samarbetet fortsätter sträcka sig över en längre tid.

Många andra redovisningsbyråer i Stockholm kan förvissa sköta redovisning, men där stannar också samarbetet; det vill säga – de sköter sitt jobb och därefter så upphör kontakten. Med Klostermark möts man av tips, man möts av en engagerad- och kunnig personal och man får löpande uppföljning som kan hjälpa sitt företag till en ny nivå.

Ska man således tipsa denna målare i Stockholm om en redovisningsbyrå som kan hjälpa honom och hans företag att verkligen kunna fokusera på sitt specialområde så är det att besöka Klostermark och deras centrala kontor på Kungsholmen. Det besöket kommer han nämligen inte att ångra och det kommer dessutom att följas av betydligt fler. Som vi sa ovan – en sådan engagerad personal är svår att hitta och om man väl gör det; ja, då håller man också fast vid den.

Efter fallet med Stieg Larsson och den infekterade konflikten mellan hans framlidna sambo och hans bror samt far så har många börjat ifrågasätta vår svenska arvsrätt. Man menar på att den både är orättvis, känslokall och väldigt steril och detta uppmärksammade fall är det som tydligast visat och pekat ut brister som finns i vår svenska arvsrätt.

Om vi kortfattat drar denna historia för de som inte hängt med; denne Stieg Larsson var alltså en författare – Män som hatar kvinnor – som först efter sin död började sälja de böcker han skrivit och det är denna summa som man numera bråkar om – en väsentligt sådan ska tilläggas. I den ena ringhörnan står då Stiegs sambo – Eva Gabrielsson – och i den andra finns hans bror och hans far.

Vad är det då de bråkar om och hur kommer vår arvsrätt in i bilden? Jo, här hade alltså Stieg Larsson och Eva levt ihop under ett helt liv – de hade dock aldrig bytt några ringar och således aldrig gift sig. Här säger då vår arvsrätt att Eva Gabrielsson inte är berättigad någon större del av arvet – inte mer än det som de tillsammans köpt under sin tid. Det som blir påtagligt här är det faktum att Stieg tjänade pengarna först efter att han avlidit och att de under sin tid tillsammans levde ganska fattigt.

Arvsrätt säger här att arvet och kvarlåtenskapen efter Stieg istället ska gå till hans bror och hans far – något som alltså många upplever som väldigt orättvist. Hade Stieg Larsson och Eva Gabrielsson istället varit gifta så hade vår arvsrätt pekat ut henne som den stora arvingen och rollerna hade varit omvända. Nu var det inte så och Eva fick nöja sig med det hon fick.

Här ska man också tillägga att det rörde sig om åtskilliga miljoner och att brodern och fadern varit väldigt generösa – något som de enligt vår arvsrätt verkligen inte behövt. Dessutom verkar denna konflikt vara långt ifrån över och bråket pågår fortfarande inför mer eller mindre öppen ridå och därmed får vi avvakta och se hur fortsättningen ser ut.

Arvsrätt finns av en anledning

Men; hur hade man kunnat göra för att lösa detta och hur hade Eva och Stieg kunnat ändra hela matchplanen – utan att gifta sig? Ja, här hade de kunnat skriva ett testamente dem emellan där de ger varandra sina tillgångar vid ett eventuellt dödsfall och detta är också något som rekommenderas till alla som lever i ett samboförhållande. Hade de gjort detta så hade de kommit runt denna stränga arvsrätt på ett helt annat sätt.

Så länge lagen inte ändras så kvarstår var arvsrätt och som sambo så handlar det här alltså – väldigt krasst – om att antingen gifta sig eller se till att sätta sig på tu man hand och skriva ett testamente. Är det något som detta fall och denna konflikt lärt oss så är det just detta – inte att vår arvsrätt är orättvis; ett skrivet testamente är det som gäller.

Här kan du kontakta en expert på arvsrätt