Arbetsmiljön inom personlig assistans i Umeå

Lins som sätts i ögatDu som arbetar inom personlig assistans i Umeå omfattas sedan 2008/2009 av arbetsmiljölagen. Innan dess var du som assistent helt rättslös när det kom till förhållandena på den arbetsplats du arbetade på. Men precis som att brukaren givetvis har rättigheter omfattas även du som arbetar inom personlig assistans i Umeå av trygghetsregler. Det är minst sagt en speciell miljö att arbeta som assistent hemma i brukarens hem. Hemmet är ju en privat zon för de allra flesta och vanligtvis brukar man få ha det lite hur man vill i sitt eget hem. Visst måste man respektera brukarens vilja och sätt att leva men det när det utgör en risk för arbetstagaren finns det dock gränser. Huvudansvaret för arbetsmiljön inom personlig assistans i Umeå är arbetsgivaren.

Det är alltså till arbetsgivaren du ska vända dig för att påpeka om du anser att säkerhetsföreskrifterna inte följs eller om du upptäcker andra fel som kan utgöra risker för dig och för brukaren. Vid de fall brukaren är din arbetsgivare och av någon anledning inte vill ta hand om bristerna kan du vända dig till ditt skyddsombud på arbetsplatsen. Saknas en sådan är det facket du ska vända dig till. Visst är man utsatt som personlig assistent om det skulle saknas en god plan för arbetsmiljön som även följs. Att vända sig mot sin arbetsgivare är inte alltid lätt. Men kom ihåg att du som assistent har rättigheter som din arbetsgivare inte kan förbise. Är du osäker på gällande regler och lagar inom arbetsmiljöfrågor kan du dock vända dig till Arbetsmiljöverket.