Graverade gåvor för alla tillfällen

Med gravyr menas att valfri skrift, symbol eller tecken ristas in i aktuellt material. Metoden för att göra detta kan skilja sig åt beroende på vilket material som används. Själva utrustningen skiljer även den sig åt beroende på valt material som ska graveras. Att gravera produkter är ett fint sätt att bevara ett minne eller […]

Svar på tal om bergvärme

Det finns all anledning i världen för hus- och fastighetsägare att se över alternativa lösningar för uppvärmning och energi och där man genom ett byte kan komma väldigt mycket billigare undan. Särskilt intressant blir detta för en husägare i Stockholm som förmodligen tagit ett väldigt högt lån för att köpa sin bostad och som därför […]