Ett minne för livet

Ett idrottspris är ett bevis på en väl utförd bragd. För många är deras idrottspriser ett värdefullt minne för hela livet. Man har sitt idrottspris eller sportpris på en speciell plats i hemmet, gärna en plats där många kan se priset och beundra det. Olika idrotter kan ha olika utseende på sina idrottspriser, det är […]

Hemtjänst är en perfekt lösning

I och med att man blir äldre så kommer det också att sätta sina spår både rent kroppsligt och rent mentalt – mer eller mindre och olika från person till person. Vård blir i de flesta fall nödvändigt och i vilken skala beror helt och hållet på hur åldrandet ser ut. En del kanske drabbas […]