Hur lång tid tar en areamätning i Stockholm att genomföra?

Då man talar om en areamätning så menar man att man mäter sin bostad och får fram korrekta mått. Här handlar det alltså inte om att du själv lägger dig på golvet och använder måttband och linjal utan det vi menar här är att du anlitar ett företag som kommer hem till sin bostad och mäter. Detta brukar ta ungefär en halv dag och beror helt på hur stort boendet i fråga är.

Ett större hus i Stockholm tar naturligtvis längre tid att genomföra en areamätning i än vad det tar i en lägenhet i Härnösand. Det man dock ska veta är att en areamätning numera inte handlar om att företaget håller på att stöka omkring eller – som vi sa ovan – ligger på golvet och mäter med hjälp av måttband.

Numera så använder man sig av moderna laserinstrument som dessutom är möjliga att använda oavsett om rummet i fråga är möblerat eller inte. Genom att anlita ett företag för en areamätning i Stockholm så behöver du alltså inte hålla på att flytta dina möbler eller andra personliga tillhörigheter – nej, det är bara att boka in och avsätta ungefär en halv dag där du håller dig hemifrån. 

Varför du ska genomföra en areamätning i Stockholm

Anledningen till att du ska genomföra en areamätning av din bostad i Stockholm är helt enkelt att de mått som du har skrivna i ditt kontrakt förmodligen inte stämmer överens med verkligheten. Det är nämligen så att de moderna verktygen och en ny sorts mätteknik gjort att dagens areamätningar ger korrekta mått som inte var möjligt förr om åren. Det kan skilja väldigt mycket på vad som står skrivet i ditt kontrakt i förhållande till hur stor din bostad i Stockholm i själva verket är och detta kan alltså redas ut med hjälp av en areamätning.

Det är viktigt sett ur många perspektiv att måtten är korrekt och om vi fortsätter med Stockholm som exempel så finns det där en ganska stor ekonomisk vinning i att anlita ett företag för en areamätning. En lägenhet eller ett hus i Stockholm säljs nämligen ofta med pris per kvadratmeter och om man genom en areamätning kan bevisa att sin bostad är större än vad som finns angivet i kontraktet – ja, då är ju också chansen till lättförtjänta – och stora! – pengar väldigt god. Inte minst om man får ett bra pris på areamätning av ett seriöst företag i branschen.

Använd Rot-avdraget vid en areamätning i Stockholm

Här ska man även veta att själva kostnaden för en areamätning är något som kan dras av på skatten i form av rot-avdraget och att det alltså inte är särskilt dyrt att genomföra en sådan. Detta gäller naturligtvis då över hela landet och inte bara i Stockholm, det är bara där förtjänsten kan bli som allra störst vid en försäljning och att det därför är där som en areamätning kan ses som en väldigt bra investering i både sig själv och sin framtid. En areamätning i Stockholm är alltså väl värt att överväga och något som fler borde genomföra.