Kort förklaring av attraktionslagen

När man skall beskriva vad attraktionslagen är för någonting kan man snabbt hamna i diffusa samtal om definitioner om vad som är suggestion och verklighet. Det är inte en helt enkel fråga att reda ut i och med att det inte finns någon forskning eller egentlig vetenskaplig substans bakom detta. Samtidigt bygger attraktionslagarna på en till synes metafysisk tolkning av en vedertagen förklaringsmodell.

Kort sagt handlar det om att varje föremål eller situation drar till sig mer av samma sak. På sätt och vis kan det låta märkligt, men om man tänker på det hela kan det kännas som att det ligger någonting i denna övertygelse. Den som är glad och trevlig drar ofta till sig andra glada människor, medan en människa som är arg ofta lockar fram detta också hos andra i omgivningen. I grund och botten är attraktionslagen inte så mycket en teknik som en förklaring på en princip. I allmänhet ser man affirmationer som en metod och attraktionslagen som en princip. Genom att använda sig av affirmationer kan man jobba i linje med attraktionslagen och där vinna en rad fördelar som man kanske inte tidigare hade tillgång till. På så vis är dessa två mycket nära förknippade med varandra.

Lära sig mer om attraktionslagen

Är man intresserad av att läsa mer om attraktionslagen eller om hur man kan använda diverse tekniker för att lära sig använda denna på ett smidigt sätt, kan man hitta ett flertal böcker i ämnet. The secret, eller hemligheten, är kanske en av de mest kända böckerna i ämnet men det finns en hel uppsjö alternativ som också kan vara av intresse för den som är intresserad.

Om man skulle föredra att få det förklarat för sig verbalt och inte genom en bok, kan man besöka en föreläsning där man tar upp affirmationer och attraktionslagen. Det förekommer en hel del föreläsningar på området och ibland kommer internationella talare från olika delar av världen för att hålla dessa presentationer. Det är ofta många som besöker dessa tillställningar varför man kan göra rätt i att tidigt boka sin plats.