Satsa på en seriös leverantör av städhjälp i Stockholm

Att köpa hushållsnära tjänster som städhjälp svart har länge varit vanligt förekommande i Stockholm och andra storstadsregioner. Städbranschen är särskilt utsatt, eftersom merparten av uppdragen inte kräver särskild utbildning – många kan utföra tjänsterna och många köpare föredrar lägre priser. Tyvärr kan det vara något som alla förlorar på i längden, då det som regel innebär att garantier och försäkringar saknas. Dessutom har det blivit betydligt mer attraktivt med legal städhjälp tack vare RUT-avdraget.

Se till att allt går rätt till redan från början

För att undvika en svartanställning är det viktigt att se till att ett arbetsavtal och ett anställningsbevis delas ut och skrivs på. Detta ska ske senast första dagen på det nya arbetet. I avtalet är det viktigt att kontrollera att både arbetstid och ersättning för övertid stämmer överens med det som utlovats muntligen.

Varje månad kommer en lönespecifikation. Be om att få ut dessa i pappersform och spara dem. På dessa står det tydligt hur mycket du fått i lön och hur mycket av detta som gått i skatt. Det här är en viktig faktor för att du ska kunna göra avdrag när du anlitar någon för städhjälp i Stockholm. Att göra avdrag för tjänster som du köpt svart är naturligtvis inte möjligt.

Viktigt med bra villkor för både dig och städaren

Att anställa någon svart för städhjälp i Stockholm kan låta bra och billigt, men det har även negativa konsekvenser. Visserligen är det billigare och det är lätt att byta ut tjänsteleverantören omedelbart om du är missnöjd med arbetet. Däremot saknas försäkringsskydd och garantier. Eftersom det inte betalas ut någon skatt på lönen som har den anställde ofta inget grundläggande försäkringsskydd om en olycka skulle inträffa. Ingen ersättning betalas heller ut om han eller hon blir sjuk eller arbetslös. Det gäller även dig som anlitar städhjälpen – om något går sönder finns ingen försäkring som täcker skadan.

Satsa på seriösa aktörer inom städhjälp i Stockholm

När det kommer till just städhjälp och andra hushållsnära tjänster har det varit ett hett debattämne i medierna, även om RUT-avdraget, trots att det bidragit till att väsentligen minska den svarta marknaden och öka antalet arbetstillfällen i tjänstesektorn. 

Idag finns det många seriösa företag och privatpersoner som etablerat sig på städhjälpsmarknaden, framförallt i Stockholm och i andra större städer. De har stor erfarenhet och vet vad de sysslar med när det kommer till just renhållning av hem. Men de har också koll på det juridiska när det kommer till försäkringar och garantier.

Att ta hjälp av ett sådant företag istället för att anställa svart är därför något som fler fått upp ögonen för. Visst, trots avdraget kommer det kanske kosta en smula mer, men att veta att allt är lagligt från början till slut kan vara värt den extra kostnaden och dessutom lönas sig i längden. Företaget får större möjlighet att expandera och får chansen att utveckla större kompetens inom sitt yrkesområde. Du undviker också att sätta städhjälpen i en svår situation om han eller hon exempelvis skulle bli sjuk.