SEO innebär att optimera webbsidor

Sökmotoroptimering är ofta som den mer tekniska delen av internetmarknadsföring. Detta beror på att sökmotoroptimering hjälper till i främjandet av webbplatser och på samma gång det kräver lite teknisk kunskap.
Ingen kan förstås med säkerhet säga exakt hur sökmotorernas algoritmer för att beräkna rankning ser ut, men mycket tyder ändå på att just ålder utgör en av de faktorer som påverkar placeringen

En grundläggande sak är att sökmotorer inte är människor. Till skillnad från människor så är sökmotorerna beroende av läsbar text. Trots att tekniken går snabbt framåt är sökmotorer långt ifrån intelligenta varelser som kan förstå och bedöma en snygg webbdesign eller filmer. Sökmotorer indexerar istället internet genom att titta på vissa koder på sidorna för att få en aning om vad en webbplats handlar om. Genomsökning, indexering, bearbetning samt beräkning av relevans är av stor vikt för en framgångsrik sökning. Sökmotorer utför flera aktiviteter i syfte att leverera korrekta sökresultat snabbt.

Man kan ej med säkerhet säga exakt hur sökmotorernas algoritmer fungerar för att beräkna rankning. Mycket tyder på att just ålder är några av de faktorer som påverkar positionerna.