Graverade gåvor för alla tillfällen

Med gravyr menas att valfri skrift, symbol eller tecken ristas in i aktuellt material. Metoden för att göra detta kan skilja sig åt beroende på vilket material som används. Själva utrustningen skiljer även den sig åt beroende på valt material som ska graveras. Att gravera produkter är ett fint sätt att bevara ett minne eller […]